Piedāvājums‎ > ‎

Mūzikas terapija

Mūzikas terapija ir mūzikas zinātnisks pielietojums terapeitiskiem/ ārstnieciskiem nolūkiem. Mūzikas terapija ir viens no alternatīviem terapijas veidiem, kas palīdz bērniem ar garīgiem vai fiziskiem traucējumiem. Tā attīsta bērnu sociālās komunikācijas spējas un izskaidro emocionālo attiecību nianses. Mūzikas terapija attīsta valodas izpratni un veicina runas, dzirdes attīstību, uzlabo atmiņu, atraisa kreativitāti, ļauj izteikt emocijas, rosina uz aktīvu pašizpausmi, tā ceļot pašapziņu.

Mūzikas terapijas prakse:

  • bērniem ar attīstības traucējumiem - mūzikas terapija palīdz visiem bērniem, kuriem ir traucēta valodas, motorikas, vai kognitatīvā attīstība. Speciālas mūzikas terapijas metodes palīdz paplašināt bērnu kustības koordināciju (kāju, roku, mutes motoriskās spējas) un loģisko domāšanu.
  • neiroloģiskas saslimšanas - mūzikas terapija palīdz bērniem, kuriem ir cerebrāli traucējumi vai citi neirolģiski traucējumi. Ar šīs terapijas metodēm var attīstīt lielāku dzirdes uzmanību un panākt labākas kustības un valodas attīstības spējas.
  • audioloģiskas saslimšanas - mūzikas terapija palīdz uztvert atšķirības starp dažādām skaņām, lai viņiem būtu labāki priekšnosacījumi sekojošai valodas attīstībai;
  • onkoloģiskas saslimšanas;
  • psihiatriskas un psihosomatiskas saslimšanas;

Mūzikas terapijas vispārīgā darba gaita:

  • izvērtēšana - veic pirms mūzikas terapijas procesa, lai pamatoti tiktu pielāgotas mūzikas terapijas metodes un paņēmieni atbilstoši klienta vajadzībām. Izvērtēšana ietver sākotnējo interviju un konsultēšanos ar klienta (bērna) vecākiem un individuālas vai grupas mūzikas terapijas mērķu un uzdevumu plānošanu. Terapijas norises laikā mērķi tiek piemēroti aizvien mainīgajām terapeita un klienta attiecībām, izturēšanās veidam, veselības stāvoklim un attīstības stadijai.;
  • Mūzikas terapijas sesijas ( nodarbības) – atbilstoši mērķiem mūzikas terapeits pielieto specifiskas metodes un paņēmienus mūzikas terapijas sesijās. Mūzikas terapijas kursa realizācija ir 10 vai  vairāk sesijas.;
  • Novērtēšana – to veic pēc terapijas procesa noslēgšanās, lai novērtētu mūzikas terapijas procesa kvalitāti un rezultātus, izdarītu kopsavilkumu.

Piedāvājam grupu un individuālas nodarbības.

Pieteikšanās un papildinformācija pa tālruni 29515672.

Plašāka informācija par mūzikas terapiju Latvijā: www.muzikasterapija.lv

Comments