Piedāvājums‎ > ‎

Montesori

Montesori pedagoģijas metodi 20. gs. sākumā ir izveidojusi un attīstījusi itāļu ārste, psiholoģe un skolotāja Marija Montesori, pamatojoties uz dziļu bērna attīstības likumu izpēti. Ņemot vērā, ka bērni pasauli izzina caur sajūtām un kustību, M. Montesori ir izstrādājusi un pilnveidojusi materiālus, ar kuriem bērns darbojas un it kā rotaļājoties sasniedz materiālā iestrādāto mērķi un turklāt gūst gandarījumu par paveikto.

Montesori atveseļojošās pedagoģijas nodarbībās bērna individuālajam darbam ir centrālā loma. Tiek ņemti vērā bērna dabiskās attīstības principi un ievērotas katra bērna attīstības īpatnības un individuālās vajadzības.

Strādājot ar Montesori materiāliem, bērni iemācās patstāvību, trenē koncentrēšanos, izturību, roku veiklību, loģisko domāšanu, apgūst dažādas prasmes un praktiskas iemaņas, kā arī paaugstina savu pašapziņu. Montesori nodarbībās bērns tiek radināts pie brīvības un saistībām, kuras uzņemas viņš pats. Bērni dabiskā saskarsmē ar pārējiem bērniem iemācās rīkoties atbildīgi un apzināti. Nodarbībās bērni saprot, ka mācīšanās var sagādāt prieku un viņi iemācās mācīties. Montesori atveseļojošā pedagoģija ir arī lielisks palīgs bērniem ar dažādām mācību problēmām, īpaši sākumskolas vecuma bērniem. Turklāt vērojot bērnu un viņa attīstību, redzot, ka bērnam kādā konkrētā lietā ir traucējumi, ir plašas iespējas meklēt, kā ar citu prasmju attīstīšanu trūkumus kompensēt.

Montesori atveseļojošās pedagoģijas metodes

Individuāls darbs ar bērnu sagatavotā vidē, izmantojot Montesori standarta materiālus, kuru pielietošana tiek pielāgota katra konkrētā bērna fiziskajām un garīgajām vajadzībām.

Materiāli ir vienkārši un tajā pašā laikā ļoti pārdomāti izstrādāti — katram no tiem ir savs pielietojums un īpašs attīstošs uzdevums.

Bērnam materiālus apgūt piedāvā noteiktā secībā, ievērojot konkrētā bērna spējas un intereses.

Darbošanās norit nepiespiesti, ar aizrautību un interesi, jo bērni izjūt iekšēju nepieciešamību darīt to, ko viņi paši izvēlas.

Skolotājs ir tikai palīgs bērnam, viņš parāda, kā pareizi jāstrādā ar materiālu un ļauj bērnam darboties pašam, nenorādot uz kļūdām, jo tās ar materiāla palīdzību atklāj mazais pats.

Sākumā bērni strādā pa vienam, bet ar laiku vienlaikus var strādāt 2 vai 3 bērni.

Kam nodarbības ir piemērotas

Bērniem, sākot no aptuveni 2,5 gadu vecuma,

  • ar garīgās attīstības traucējumiem un aizturēm,
  • ar uzmanības deficīta sindromu,
  • ar hiperaktivitāti,
  • ar dažādiem mācību traucējumiem,
  • ar citiem funkcionāliem (dzirdes, redzes, logopēdiskiem u.c.) traucējumiem;
  • kam netiek nodrošināti apstākļi/vide, lai pilnvērtīgi attīstītos;
  • kam nav nekādu veselības vai attīstības problēmu, bet kuru vecāki vai aprūpētāji vēlas bērniem nodrošināt nodarbības koncentrēšanās spēju, roku veiklības, valodas veicināšanas, kognitīvo spēju, loģiskās domāšanas veicināšanai.

Montesori nodarbība ilgst 45 minūtes (iespējams, arī ilgāk, lai bērns varētu pabeigt iesākto darbu). Mazākiem bērniem nodarbības parasti ilgst 30 minūtes. Nodarbības notiek vismaz vienu reizi nedēļā.

Labprāt aicinām vecākus vērot, kā bērns nodarbībā darbojas, jo pēc tam daudzus no „darbiņiem” bērnam var piedāvāt veikt arī mājās. Vecāku izpratnei par Montesori principiem un sadarbībai ar skolotāju ir ļoti liela nozīme, lai bērni gūtu labus panākumus šajā darbā.

 
Piedāvājam arī mazu grupu nodarbības "Montesori rīti"
 
Tās ir attīstošas tematiskas nodarbības Montesori vidē un darbošanās ar Montesori materiāliem.
Nodarbībās piedalās vairāki (2-5) bērni. Nodarbība ilgst 2 stundas un notiek 2 reizes nedēļā.
Montesori rīti ir piemēroti 3-6 gadus veciem bērniem, lai veicinātu viņu zinātkāri, patstāvību un prasmi sadarboties ar citiem.
 
Pieteikšanās pa tālruni 26119867
  
Comments