Piedāvājums‎ > ‎

Mākslas terapija

Vizuāli plastiskā mākslas terapijā jeb vienkārši — mākslas terapijā mākslu un radošo procesu izmanto terapeitiskā jeb ārstnieciskā nolūkā, lai uzlabotu un veicinātu cilvēka garīgo, emocionālo un fizisko labklājību.

Cilvēks tiek aicināts savas domas, jūtas un vajadzības uzzīmēt, uzgleznot, izveidot no māla vai plastilīna, salikt kā kolāžu no attēliem vai atrast citu piemērotu mākslinieciskās izteiksmes veidu. Mākslas terapijā tiek izmantoti gan vārdi, gan bezvārdu “valoda”.

Nav nepieciešama iepriekšēja pieredze vai prasmes kādā no mākslas veidiem.

Mākslas terapijas sesijas notiek gan individuāli, gan grupā. Katra sesija ir piemērota konkrētā cilvēka vai grupas vajadzībām un mērķiem. Sesijas ilgums ir 30/60/90 minūtes.

Sesijā mākslas terapeits iesaka konkrētu mākslas terapijas uzdevumu/metodi vai aicina cilvēku brīvi un spontāni radīt mākslas darbu. Ja iespējams, pēc radošā procesa notiek saruna, lai kopīgi izprastu radīto mākslas darbu un rastu atbildes uz aktuāliem jautājumiem.

Mākslas terapija var palīdzēt mazināt:

·       emocionālus traucējumus,

·       uzvedības problēmas,

·       ēšanas traucējumus,

·       mācīšanās traucējumus,

·       ar stresu saistītus, neirotiskus traucējumus,

·       sensorus un fiziskus traucējumus,

·       u.c.

Mākslas terapija var arī palīdzēt situācijās, kad cilvēkam nav specifisku grūtību, bet viņa mērķis ir radoša pašizpausme, personības izaugsme un dzīves kvalitātes uzlabošana.

Mākslas terapija bērniem ieteicama no 3 gadu vecuma. Darbošanās ar dažādiem mākslas materiāliem ir veids, kā bērns var izteikt savas jūtas un domas, neizmantojot verbālu komunikāciju, jo nereti bērniem ir neatbilstošs vārdu krājums, lai to izdarītu. Tas ir tāpat kā rotaļāšanās ar mantām un lielākajai daļai bērnu tas ir dabīgs process. Īpaši bērniem ar komunikācijas grūtībām mākslas darbu radīšana var kalpot kā vienīgais izteiksmes veids.

Mākslas terapija ir piemērota gan bērniem ar īpašām vajadzībām, gan bērniem bez specifiskām grūtībām.

Piemēram:

·       Bērniem ar autiskā spektra traucējumiem var trenēt motoro koordināciju un atdarināšanas prasmes, izmantojot dažādas aktivitātes, piemēram, griešanu, līmēšanu, zīmēšanu, gleznošanu.

·       Bērniem, kuri piedzīvojuši smagus traumatiskus notikumus, stāstījums pēc zīmējuma uzzīmēšanas palīdz mazināt stresa simptomus, radošajā procesā izstrādājot negatīvo pieredzi un emocijas, kas saistītas ar sāpīgām atmiņām.

·       Bērniem ar uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu (UDHS) ir grūtības atcerēties, ko viņi ir iemācījušies, tāpēc vizuālo darbu radīšana ir veids, kā atsaukt atmiņā sajūtas vai pārdomas, tādējādi veicinot mācīšanās/atmiņas prasmes un trenējot uzmanības noturību.

Kopumā, mākslas terapija var palīdzēt uzlabot bērnu psihoemocionālo veselību, kas ietver pašizpausmi, uztveri un emocijas. 

Bērniem bez specifiskām grūtībām mākslas terapija var veicināt relaksējošu pieredzi. 

Plašāka informācija par mākslas terapiju Latvijā: www.makslasterapjia.lv


Uz mākslas terapiju individuāli un grupā tiek aicināti bērni, pusaudži, jaunieši!

Katra mākslas terapijas sesija tiek piemērota konkrētā bērna vai grupas vajadzībām un mērķiem.

Mākslas terapija grupā tiks komplektēta, sākot no 4 dalībniekiem (iespējamās vecumu grupas, piemēram, 3-5 gadi,  6-8 gadi, 9-11 u.tml.).

Plašāka informācija pa tālruni 28803017.