Piedāvājums‎ > ‎

Logopēds

Logopēds nodarbojas ar bērniem, kam ir valodas problēmas, kā arī konsultē vecākus par bērna valodas attīstības jautājumiem. Ir svarīgi, lai problēmas konstatētu un sāktu novērst pēc iespējas agri, jo tad būs labāki panākumi. Logopēdiskās nodarbības katram bērnam tiek plānotas individuāli, ņemot vērā valodas traucējumu veidu, bērna vecumu un intelektuālās attīstības līmeni.

Logopēdiskās terapijas nodarbībās notiek:
  • skaņu izrunas mācīšana, precizēšana un to diferencēšana,
  • dialoga ar pieaugušo veidošana,
  • pirkstu sīkās muskulatūras attīstīšana,
  • artikulācijas aparāta vingrināšana,
  • vārdu krājuma paplašināšana,
  • fonemātiskās jeb runas dzirdes attīstīšana,
  • elpošanas un balss aparāta nostiprināšana,
  • mācīšanās stāstīt un izteiksmīgas runas veidošana.

Ļoti liela nozīme bērna logopēdisko problēmu novēršanā ir vecāku ieinteresētībai un speciālista ieteikumu ievērošanai.

Piedāvājam individuālas nodarbības bērniem, kā arī konsultācijas vecākiem.

Pieteikšanās pa tālruni: 29175213Comments