Par mums‎ > ‎

Mārīte ABC

Nodibinājums „Mārīte ABC” ir sabiedriska organizācija, kas nodibināta 2006. gadā.

Tās mērķi:

 • sekmēt Lielvārdes novada un tuvākās apkaimes bērnu spēju un personības vispusīgu attīstīšanu,
 • nodrošināt bērniem alternatīvas apmācības iespējas atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām un spējām,
 • piedāvāt rehabilitācijas iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām, izmantojot Montesori pedagoģijas un citas metodes,
 • veidot sadarbību ar bērnu rehabilitācijas, alternatīvās apmācības un citām mācību iestādēm Latvijā un citās valstīs.

Ar Lielvārdes novada Domes atbalstu un sadarbojoties ar Lielvārdes Sociālo dienestu un Dienas centru, „Mārīte ABC” rod iespējas sniegt bezmaksas nodarbības bērniem, kuru ģimenēs ir sarežģīti materiālie apstākļi, bet ir pedagogu vai ārstu atzinums par nodarbību nepieciešamību.

„Mārīte ABC” nodarbību centra un materiālās bāzes izveides finansējuma avoti:

 • projektu konkursi (Sabiedrības Integrācijas fonds un Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti, “Zied Zeme” (Eiropas struktūrfondi), KNHM un Lielvārdes Attīstības Fonds)
 • Lielvārdes Dome
 • Lielvārdes Attīstības fonds
 • dibinātājas un viņu ģimenes

„Mārīte ABC” speciālisti ir šādu organizāciju biedri:

 • Latvijas Montesori asociācija,
 • Latvijas Logopēdu asociācija,
 • Latvijas Mūzikas terapijas asociācija,
 • Skolu psihologu asociācija, 
 • Biedrība „Dažādība izglītībā”
 • Biedrība Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem,
 • Latvijas Autisma Apvienība
Comments