Nodibinājums „Mārīte ABC” ir sabiedriska organizācija, kas izveidota ar mērķi sekmēt Lielvārdes novada un tuvākās apkaimes bērnu spēju un personības vispusīgu attīstīšanu, nodrošinot gan bērniem ar īpašām vajadzībām, gan citiem bērniem iespējas apmeklēt attīstošas nodarbības tuvu dzīves vietai.

Šim nolūkam „Mārīte ABC” Lielvārdē ir izveidojusi nodarbību centru un īsteno projektus, lai piedāvātās nodarbības būtu pieejamas visiem bērniem, kam tās nepieciešamas.

Jaunumi No 2017. gada septembra mūsu nodarbības notiek jaunā vietā - Lielvārdē, Skolas ielā 5, "Mārītes Montesori mājā", kas atrodas interešu izglītības centrā "Lielvārdi"! Laipni lūdzam! 

Nodarbību piedāvājums: Mārītes Montesori māja