Kontaktinformācija

Nodarbību centra adrese: Lielvārde, Skolas iela 5
e-pasts:
Tālruņi:
Montesori rīti: 26119867 
Par mūzikas terapiju: 29515672
Par mākslas terapiju: 28803017

Maksājumu rekvizīti: 

Nodibinājums „Mārīte ABC”

Juridiskā adrese: Liepu iela 3a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070

Reģistrācijas Nr. 40008109009
Bankas konts: Swedbank
LV34HABA0551015377882

Comments